Dobrý deň, táto webová stránka používa nevyhnutné súbory cookie na zabezpečenie správneho fungovania, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Viac o cookies.
Ambulancia kardiologického lekára

Kardiologická
ambulancia

Sub Title Icon

Lekár kardiológ

MUDr. Michaela Danišíková

Špecializačnú skúšku v obore kardiológia získala v marci 2023, kedy zároveň začala pracovať aj v našej novo otvorenej kardiologickej ambulancii Kliniky Orbis.
  • 10+ rokov skúseností
  • prax na špecializovaných ambulanciách
  • Profesionálny prístup
Viac o lekárovi
Sub Title Icon

Vyšetrenia a služby

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť a komplexný pohľad na pacienta  s kardiovaskulárnym ochorením. Venuje sa  prevencii, diagnostike, liečbe a návrhu ďalšieho riešenia širokého spektra kardiovaskulárnych ochorení v súlade s aktuálnymi odporúčaniami. Poskytuje tiež vyžiadané echokardiografické vyšetrenia či holterovské monitorovanie pre pacientov sledovaných v ambulancii všeobecného lekára, či iného odborného špecialistu. Spolupracuje s pracoviskami poskytujúcimi včasné neinvazívne či invazívne diagnostické vyšetrenia kardiovaskulárneho aparátu.
Service Icon

Naše pracovisko poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu:

Artériovej hypertenzie
Dyslipidémií
Koronárnej choroby srdca
Kardiomyopatií
Srdcového zlyhávania
Chlopňových chýb srdca
Arytmií
Chorôb aorty
Pľúcnej embolie a pľúcnej hypertenzie
Synkopálnych stavov
Service Icon

Spektrum špecializovaných výkonov

• komplexné kardiologické vyšetrenie, poradenstvo a edukácia pacientov
• laboratórne vyšetrenie krvi a moču v spolupráci s laboratóriom
• dispenzarizácia pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami
• elektrokardiografia (EKG)
• echokardiografia (ECHO)
• 24-hodinové až viacdňové ambulantné monitorovanie EKG (EKG Holter)
• 24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku (TK Holter)
Sub Title Icon

zazmluvnené poistovne

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sub Title Icon

vyšetrenia na žiadosť pacienta, bez potreby výmenného lístka

Cenník pre samoplatcov

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sub Title Icon

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Pred prvým vyšetrením

Pred prvým kardiologickým vyšetrením si so sebou prineste, prosím, celú zdravotnú dokumentáciu, resp. výpis z nej, výmenný lístok od odosielajúceho lekára a aktuálny zoznam užívaných liekov. Ak ste už u nás sledovaný a potrebujete predpísať liek, prosíme využite prioritne tel. číslo 0904238622 formou sms, alebo mail. kardiolog@klinikaorbis.sk.